Jónák Tamás kiállítása

2016. augusztus 4. - augusztus 27.

„Az őszinte beszéd, a valóság és az ábrázolás foglalkoztat; a táj, a fény, az életet megélő ember értelmezése és kifejezése.

Munkáimban a személyes létélmény adta témák a teljesség és a valóság megjelenítésének szándékával párosulnak. Vagyis az egyszeri, konkrét élményt igyekszem felmutatni, ám a dolog látszata segítségével a dolog lényegét, annak hitelesen életteljes valóságát.

Babona, hogy a művészet „korszerű" kell legyen. A művészet csakis emberszerű lehet, mert rólunk szól, és csak hozzánk szólhat. Éppen ezért nem lehet sem köldöknéző ornamens, sem gyönyörködtető érzelgés, sem önkényeskedő kijelentés – csakis az esztétikai élmény által megszólaló érzelmek újraélése, s így létünk értelmezésének eszköze lehet.”

(Jónák Tamás, 2016 májusa)