Gyulai Iskola

2021. szeptember 2. - október 16.
Szeptember 21-29. között egyéb rendezvény miatt zárva!

A Gyulai Iskola 50 éve alatt egy kikristályosodott, egyedi látásmódban alkotó csoport jelentős 
művészeti teljesítménye jött létre.
Csak Magyarországon születhettek meg azok a képzőművészeti alkotások, amelyek a magyar
valóságot képezték, képezik le. Őszinte, bátor realitással, természetelvű ábrázolásmódban
készült képeik, szobraik a XX. századi, és a jelen magyar valóságát örökítik meg. A létező
szocializmus leépítő hatásait, a lepusztuló félparaszti és kisvárosi polgárság esendő embereit
ábrázolják.
Az emberi élet környezete valósággal megfeleltethető az ember portréjának, vallotta pl.
Balogh Gyula, és vele a csoport minden alkotója. Az emberábrázolás akár konkrétan, akár a
környezetén keresztül erős részvétet, megértő együttérzést fejez ki, olyan sajátos lírai
felfogásban, amely távol áll mindenféle érzelgősségtől, vagy hangulatkeltéstől. A Gyulai Iskola
alkotói nem a szépet, hanem a VALÓSÁGOT meglátva dolgozó művészek, akik ehhez a
szándékhoz az igényes, magas szintű szakmai tudást is megszerezték. Különleges, azaz
korunkban már elhanyagolt akvarell technikájuk szintén kiemelkedő teljesítményeket
eredményezett.
A kiállítás látogatói egy olyan realizmussal ismerkedhetnek meg, amely összetett tartalmi és
formai megoldásai miatt ugyanolyan korszerű és érvényes ma, mint volt századokon át.
Albrecht Júlia

Dr. Strucz János megnyitón elhangzott beszéde

A kiállítás eddigi média-szereplése:
szeptember 2.: M5 "Libretto" kultúrmagazin, a rövid hírekben
szeptember 24.: "Libretto"-ban 4 perc
szeptember 26.: Rákosmente TV, hosszabb beszélgetés a kiállításról és a könyvről Tömpe Emőkével
október 10.: Kossuth Rádió "Gondolat-Jel" c. kultúrmagazin, a riporter Veres Emese Gyöngyvér volt
2022. január 9.: A Gyulai Iskoláról - Demokrata