Gyulai Iskola

2021. szeptember 2. - október 16.
Szeptember 21-29. között egyéb rendezvény miatt zárva!

A Gyulai Iskola 50 éve alatt egy kikristályosodott, egyedi látásmódban alkotó csoport jelentős 
művészeti teljesítménye jött létre.
Csak Magyarországon születhettek meg azok a képzőművészeti alkotások, amelyek a magyar
valóságot képezték, képezik le. Őszinte, bátor realitással, természetelvű ábrázolásmódban
készült képeik, szobraik a XX. századi, és a jelen magyar valóságát örökítik meg. A létező
szocializmus leépítő hatásait, a lepusztuló félparaszti és kisvárosi polgárság esendő embereit
ábrázolják.
Az emberi élet környezete valósággal megfeleltethető az ember portréjának, vallotta pl.
Balogh Gyula, és vele a csoport minden alkotója. Az emberábrázolás akár konkrétan, akár a
környezetén keresztül erős részvétet, megértő együttérzést fejez ki, olyan sajátos lírai
felfogásban, amely távol áll mindenféle érzelgősségtől, vagy hangulatkeltéstől. A Gyulai Iskola
alkotói nem a szépet, hanem a VALÓSÁGOT meglátva dolgozó művészek, akik ehhez a
szándékhoz az igényes, magas szintű szakmai tudást is megszerezték. Különleges, azaz
korunkban már elhanyagolt akvarell technikájuk szintén kiemelkedő teljesítményeket
eredményezett.
A kiállítás látogatói egy olyan realizmussal ismerkedhetnek meg, amely összetett tartalmi és
formai megoldásai miatt ugyanolyan korszerű és érvényes ma, mint volt századokon át.
Albrecht Júlia