Magyar Gábor kiállítása

2018. február 28. - március 17.

Magyar Gábor festőművész 35 év alkotásaiból válogatott kiállítása egyfajta visszatekintés. Tanúi lehetünk, ahogy a színes, improvizatív természetű, szabad asszociációt kínáló kompozíciók megváltoznak: puritánabbá és egyértelműbbé válnak, miközben „jelentésük”, e látszólagos egyszerűsödés ellenére kiszélesedik és elmélyül.

Motívumai az alapformákra, a körre és a háromszögre épülnek. A kör a tökéletes, lágy és biztonságos női racionalitást, míg a háromszög az éles és szúrós, szellemi, lelki, testi hegyeivel a férfi intuíciót idézheti fel. Festményein e két motívum illuzórikus testet ölt, és egy ambivalens formává, egy cseppé egyesül, belakva a kép síkján egy különös, álomszerű, metafizikai teret.