Imagináció

2019. október 3. - november 30.
Gáll Ádám kiállítása

Gáll Ádám, Munkácsy-díjas festőművész közel három évtizedének alkotótevékenysége: képeinek, szobrainak, verseinek együttese.
A kiállítások mellett eddig két önálló albuma jelent meg (Terrénum 2009, Eltűnésmintázatok 2018). Most „Imagináció” címmel átfogó válogatásként, esztétizáló megközelítéssel, filozofikus távolságtartással tár elénk egy pusztulófélben lévő világot.

„A művek kulcsszavai: elrejtőzés, felejtés, kiürülés, vákuum. (…) Ami marad: a képtárgy realitása, objektív mivolta. Marad a lelet. Az erózió koptatta felület, a viharok által amorffá csiszolt alakzat, a történelem hullámzása által partra vetett relikvia. Egy olyan bizonyíték, melyről igazából semmi biztosat sem tudni. Az a paradox helyzet áll elő, hogy a megvalósult mű a műről való tudásunk hiánya lesz. A történelem romjainak tömkelegében, s a minderre reflektáló művek garmadájának hangzavarában – Gáll Ádám szavaival „a kulturális metaforák ritkuló erőterében” – éppen ez az átvitt értelemben vett „nem-tudás”, a hiány lehet a megfelelő alapállás.” 
Pataki Gábor, művészettörténész