Bp. Art Egyesület kiállítása

2014. szeptember 11. - október 27.

Az Egyesület művészei: Bajkó Anikó, Baky Péter, Guti J. Soma, Kéri Imre, Serényi Zsigmond, Terebessy L. Föld, Varga Amár László

Meghívott vendégek: Barabás Márton, Csorba Simon, Decsi Ilona Luca, Kovács Péter Balázs, Lencsés Ida, Pató Károly, Püspöky István, Szelényi Károly, Szerényi Gábor, Zemlényi Csaba, Zöld Anikó, Vén Zoltán


A BP. ART Egyesület célja a művészeti ágak népszerűsítése a magyar lakosság körében, különös tekintettel a képző és iparművészetre továbbá célja az Egyesületnek, az ezen a területen működő művészek számára megjelenési lehetőség biztosítása is. Az Egyesület ennek érdekében támogatja azt és közreműködik abban, hogy a művészek társadalmi megbecsülése növekedjék valamint, hogy a laikus közönség minél szélesebb rétegéhez jusson el a művészet szeretete, amelynek eredményeképpen a társadalom művészi ízlése vonatkozásában is pozitív változások álljanak elő.

Az Egyesület kiemelt céljának tekinti a magyar művészi élet támogatását, körülményeik javítását.

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.


A kiállítást megnyitotta: Antall István, rádióriporter